Geležinkelio transporto šviesoforo sistemos veikimo principas

Vidmantas, 2015-07-12
Geležinkelio kelių ir šviesoforų veikimo schema

SCB (signalizacijos centrinė blokiruotė) - užtikrina saugų traukinių eismą.

Tiek automobilių, tiek ir geležinkelio sistemoje, raudonas šviesoforo signalas reiškia - „eismas draudžiamas“. Kad užtikrintume saugų traukinių eismą, naudojami perspėjantys šviesoforai.

Kadangi traukinių svoriai yra dideli, siekiantys 6-7 tūkt. tonų svorio (bendra masė), reikia naudoti perspėjamuosius (išankstinius) signalus, kurie užtikrina saugū traukinių eismą.

Įvažiuojant į bet kurią geležinkelio stotį prieš pagrindinį šviesoforą (įleidžiamąjį) stovi perspėjamasis šviesoforas, tarp kurių atstumas yra 1500-1800 m. (priklausomai nuo geležinkelio kelio konfigūracijos).

Jeigu perspėjamajame šviesofore dega geltona šviesa (ir ji nėra mirksinti), tai įleidžiamajame, į stotį, dega raudona. O jeigu yra mirksinti geltona šviesa, perspėjamajame mirksinti, tai įleidžiamajame irgi bus geltona šviesa.

Jeigu traukinys važiuoja stotyje be sustojimo, išleidžiamajame šviesofore dega žalia šviesa, tai ir įleidžiamajame bus geltona, mirksinti.

Kad užtikinti saugų ir intensyvų eismą tarp geležinkelio stočių, yra statomo papildomi šviesoforai, kais 1,5 - 2 km. Tai vadinasi SCB linija.

SCB linijoje, t.y. tarp stočių, degant žaliai šviesai, traukinių greitis yra leistinas pvz. 100 km/h. Kirtus pirmąjį šviesoforą (tarp stočių), užsidega raudona. Traukiniui toliau važiuojant iki kito šviesoforo užsidega vėl raudona šviesa. O jau traukiniui kirtus trečiąjį šviesoforą, pirmajame šviesofore užsidega geltona šviesa. Kirtus traukiniui ketvirtą šviesoforą, esantį tarp stočių, pirmajame užsidega žalia šviesa, o antrajame užsidega geltona šviesa. Šiais signalais vadovaujantis, kitas traukinys gali važiuoti pagal šviesoforų duodamus signalus, t.y. matydamas žalią signalą, traukinys važiuoja nustatytu greičiu, tame ruože, o prie geltono šviesoforo, traukinys mažina greitį. Degant raudonai šviesai, traukinys sustoja.

Kiekviename (tarp stočių) esančiuose ruožuose yra ribojamas greitis, pvz. iki 100 km/h. Jeigu traukinio mašinistas neseka traukinio judėjimo greičio, viršijus leidžiamą greitį pvz. 3 km/h, įsijungia automatiniai stabdžiai.

Kad užtikrinti saugų traukinių eismą yra naudojamas, šilumvežių arba elektrinių traukinių kabinose, taip vadinamas mašinisto budrumo signalas, kuris suveikia kas vieną minutę. Jeigu mašinistas, dėl kažkokių priežasčių, šio signalo nenuspaudė, traukinys automatiškai stabdomas.

Jeigu tarpstotyje vyksta remonto darbai ir ribojamas traukinių greitis, tai traukinių mašinistai perspėjami rašytine forma. Jie gauna iš stočių, pasirašytinai, perspėjamuosius signalus, konkrečiai kokiame remontuojame ruože ir kokiu greičiu galima važiuoti.

Kad užtikrinti manevrinį darbą, t.y. šilumvežio pervažiavimą iš vieno kelio į kitą, yra naudojamos iešmos ir specialūs manevriniam darbui pritaikyti šviesoforai, kurie dega mėlyna šviesa, t.y. draudžiama važiuoti manevriniam šilumvežiui, o signalas važiuoti leidžiamas užsidegus „balto mėnulio“ šviesai.

Vykstantiems tiesioginiams traukiniams (per stotį), mėlynoji šviesa negalioja.

Geležinkelio transporte, pačios pavojingiausios vietos yra pervažos (automobilių, pėsčiųjų eismui). Statomi specialūs įrenginiai geležinkelio ruože, nuo pervažos, nuo 1,5 iki 2 km., kuriais naudojantis, pats traukinys nuspaudžia mygtuką, užžiebtų raudoną šviesą automobiliams ir garsinį signalą. O jeigu yra įrengtos užtvaros (taip vadinami „šlakbaumai“), tai užsidegus raudonam signalui, automobiliams, už 10 sek. nusileidžia užtvara.

Taukiniui (t.y. paskutiniam vagonui) pervažiavus pervažą, už 200 m. už pervažos, pasikelia užtvaros į vertikalią padėtį ir užgęsta raudonos (automobilių šviesoforo) šviesos.

Kad įsitikinti automobilių vairuotojams, kad pervaža veikia normaliai, įspėja mirkčiojanti „balto mėnulio“ šviesa.

Kad užtikrinti stabilų, geležinkelio pervažos signalizacijos darbą, pvz. nutrūkus elektros tiekimui, naudojami akumuliatoriai. Lygiai taip pat veikia ir kita SCB sistema, nutrūkus elektros energijos tiekimui, naudojami akumuliatoriai, kurie užtikrina tolesnį SCB ir pervažų signalizacijų veikimą.

Ši šviesoforų sistemos tvarka, kol kas, galioja Lietuvos geležinkeliuose, esant traukinių greičiui 120 km/h (ne daugiau). Norint pasiekti 250 km/h greitį, geležinkelio ruožuose, reikalinga panaikinti visas vieno lygio pervažas ir geležinkelis iš abiejų pusių turi būti aptvertas tvora. Kai kuriose šalyse pasiekiamas 250 km/h, nes nėra vieno lygio pervažų ir geležinkelis yra aptvertas tvora iš abiejų pusių, pvz Didžiosios britanijos.

---------
© viskoDAUG.eu